Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Języki obce

„Wie viele Sprachen du sprichst, sooft Mal bist du Mensch” 

Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem.

Słowa Johanna Wolfganga Goethego, wielkiego poety klasyki weimarskiej mogą stanowić myśl przewodnią nauczania języków obcych w naszych szkołach.

Dziś nie zadajemy już sobie pytania, po co uczyć się języków obcych, wiemy, że posługiwanie się językiem angielskim jest normą we wszelkich kontaktach zagranicznych. Wiemy, że posługiwanie się dodatkowo językiem francuskim, hiszpańskim, niemieckim i innymi językami stanowi wartość, niezmiernie cenioną na rynku pracy, w wymianach akademickich, istotną dla własnego rozwoju, w życiu codziennym…

Choć postęp techniczny w dziedzinie tłumaczenia tekstów, fraz i zwrotów doskonali się, to jednak umiejętność rozpoznania intencji i kontekstu społecznego, kulturowego i historycznego pozostaje dla rozwiązań technicznych nieuchwytna.

Znajomość języków obcych, nauczanych w naszych szkołach to nie jedynie narzędzie komunikacji; to możliwość poznania krajów, kultur i ich specyfiki. Nasi nauczyciele uczą efektywnie posługiwania się językami a następnie wykorzystują nabyte umiejętności do poznawania z uczennicami i uczniami właściwości pojmowania świata innych ludzi, rozwijania wrażliwości wobec innych tradycji i poszerzania wiedzy o historii, kulturze, życiu społecznym i politycznym.

Zachęcamy naszych uczniów do potwierdzenia – certyfikowania nabytych umiejętności językowych w instytutach językowych i przygotowujemy zmotywowanych do dodatkowej pracy do egzaminów zewnętrznych między innymi w: British Council, Institut français, Instituto Cervantes, Goethe-Institut, Österreich-Institut

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.